gouda.nl
Onderwijsachterstandenbeleid
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit. Uit het resterende budget worden andere activiteiten gesubsidieerd.