gouda.nl
Basisscholen
Wanneer kinderen vijf jaar zijn, zijn zij verplicht om naar de basisschool te gaan. In Gouda zijn verschillende soorten basisonderwijs: openbaar, rooms-katholiek, protestant-christelijk, gereformeerd, islamitisch of gebaseerd op een bepaalde onderwijsvisie zoals de vrije school.