gouda.nl
Afval scheiden loont
Sinds 1 januari 2018 is ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start gegaan. Het is een methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. De resultaten in het eerste half jaar van 2018 zijn positief: bijna een halvering van de hoeveelheid restafval en veel meer gescheiden afval. Een mooi resultaat.