gouda.nl
Nieuwe cultuurnota voor 2018-2022
Met de nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ wordt het cultuurbeleid in Gouda geactualiseerd. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en zijn de smaakmakers van de stad.