gouda.nl
Regels met betrekking tot uitstallingen voor winkels in het kernwinkelgebied
Heeft u een winkel in het kernwinkelgebied van Gouda en wilt u weten wat u wel of niet voor uw winkel mag zetten? Lees dan bijgevoegde folder.