gercekdiyetisyenler.com
Biyokimya nedir?
Bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimyanın amacı Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidr