fireofgod.se
Låt inte rädsla stoppa dig | Charles Haddad
Många gånger i våra liv kan omständigheterna vara överväldigande negativa och vi är nära att drunkna i vår oro och rädsla. Det är otroligt viktigt att vi förstår hur stor och mäktig vår Gud är. Cha…