elmakteknik.com
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
Bodrum Güneş Enerji Sistemleri – Her şeyden önce güneş, bol ve tükenmeyen enerji kaynağı (en azından milyonlarca yıl) – Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur. – Yerel uygulamalar için elv