eliss.com.my
Amina Secret : Mangkuk Tungku
Mangkuk tungku digunakan untuk meletakan batu tungku dan dimasukan kedalam kerusi tangas