elektro-test.ba
Mala solarna elektrana
Lokacija: Karaula - opština Kladanj Instaliranjem ove elektrane objekat investitora je pouzdano i trajno opskrbljen električnom energijom. Izvođač radova sa nabavkom i ugradnjom opreme: Elektro-Test d.o.o. Sarajevo.