drgaja.pl
Kuchnia ze środka Europy
Kuchnia środkowej Europy to potrawy z Czech, Węgier, Słowacji i Polski, krajów pomiędzy Niemcami a Rosją, powstałych na gruzach dawnych imperiów. Na ile potrawy naszych sąsiadów różnią się od polskich, a gdzie możemy znaleźć największe podobieństwa? Syta kuchnia czeska Cze