czarlin.pl
Wyniki wyborów na Sołtysa wsi Czarlin - czarlin.pl - serwis internetowy wsi Czarlin
Wyniki wyborów na sołtysa sołectwa Czarlin w 2019 roku. Nowym Sołtysem została Krystyna Nalik.