czarlin.pl
Nowy operator systemy wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew - czarlin.pl - serwis internetowy wsi Czarlin
W Gminie Tczew, w wyniku przetargu publicznego, został wybrany nowy operator sieci wodno-kanalizacyjnej. 8 kwietnia 2019 roku firma Ecol-Unicon podpisała umowę na obsługę i eksploatację systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tczew. Umowa obejmuje m.in. wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatację, konserwację i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność gminy. …