cumhuriyet.com.tr
Anayasa Profesörü Dr. Fazıl Sağlam: Berberoğlu'na yapılan haksızlık giderilmeli
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Enis Berberoğlu’yla İlgili 19.07.2018 Tarih ve E.2018/ 2088, D. İş Karar No: 2018/10 Sayılı Kararı Üzerine Düşünceler