cumhuriyet.com.tr
Çulsuz bir primattan eşya bağımlısı bir istifçiye nasıl dönüştük?
Tür olarak insanı en doğru tanımlayan özelliği eşya sahibi olmasıdır. Eşyalar yaşamı kolaylaştırır, zenginleştirir, itibar kazandırır. Ama sahip olma dürtüsünü dizginleyemeyen insan, istifleme yaparak hem psikolojisini bozar, hem de doğayı kirletir. Kısaca günümüz insanı, eşyanın egemenliği altına girmiş ve benliğini unutacak kadar eşya bağımlısı olmuştur.