cumhuriyet.com.tr
Yenilenebilir Enerji Projeleri Artıyor
Çağımızın en büyük sorunlarından birisi hiç şüphesiz küresel ısınma ve bunun getireceği yıkımdır. Mevsimlerin değişmesi, doğal afetlerin artması gibi birçok olumsuz etkisi vardır, küresel ısınmanın. Bunun en büyük sebeplerinden biri de yakıtlardır. Kömür dumanı, araç egzozlarından çıkan zararlı gazlar, hidroelektrik santraller ve benzerleridir.