cumhuriyet.com.tr
Deniz Utlu'dan 'Savrulanlar'
“Savrulanlar” yeraltı romanının tipik özelliklerini gösterse de temelinde yatan toplumsal ötekileştirme ile özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı’sında belirginleşen bir soruna değiniyor; Alman toplumunda bir Türkiye kökenli olarak var olmak.