creativevision.rs
Magazini 2018.
2018. još nije gotova, ali ovo će biti mesto gde ćemo objaviti neke od editorijala i magazina koji su objavili naše fotografije... Pa da krenemo od Vogue-a! Model: Magdalena Tomić Hey magazin Model: Anna Lazarević 3 Editorijala za inostrani magazin Prolific Quarterly, jednom je m