creativevision.rs
Fotografija
Fotografija je tehnika, umetnost i praksa digitalnog ili hemijskog zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svetlost. Creative Vision se bavi digitalnom fotografijom, pa ćete nas moći da pročitate samo o toj vrsti. Digitalna fotografija, za razliku od klasičn