chiemtinhtaichinh.com
Vàng: Có mỗi cái chiêu "Điểm phá vỡ giả kết hợp phân kỳ dương" của ông Elder mà xài hoài - Chiemtinhtaichinh.com
*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách …