chiemtinhtaichinh.com
Chính sách của Trump làm giá dầu tăng giá hay giảm giá? - Chiemtinhtaichinh.com
Bài viết của Trương Minh Huy được đăng trên báo ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH số ra ngày 9.2.2017 (trang số 16) Cuộc chiến thị phần mới chỉ bắt đầu Những hàm ý từ Tổng Thống Donald Trump đối với thị trường dầu là rất khó nhận diện, dựa trên những hành động khó dự báo từ vị …