ceskesbory.cz
Minifestival Libora Sládka
Tímto slovem trefně označil profesor Lubomír Mátl absolventský koncert Libora Sládka, svého studenta HV oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK, který se konal ve čtvrtek 12. dubna 2007. Koncert byl sice ve velkém sále Zpěváckého spolku Hlahol, ale ten byl pro zahajovací koncert cyklu Musica coniuncta Pragensis, který i letos pořádá Pražská oblast Unie českých pěveckých sborů, opravdu malým.