ceskesbory.cz
Založíme českou federaci Pueri Cantores?
Před více než 10 lety jsme se seznámili s několika francouzskými chlapeckými sbory, které byly členy federace Pueri Cantores. Jak jsme později zjistili, jedná se o mezinárodní federaci, která sdružuje především dětské a chlapecké sbory při katolických kostelech. Ve Francii se tyto sbory nazývají Les petits chanteurs de .. (a následuje jméno kostela nebo města) a jsou téměř v každém městě.