ceskesbory.cz
XVI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby
Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, který se koná pravidelně na přelomu listopadu a prosince, je svým rozsahem a počtem zúčastněných sborů nepochybně největším pražským sborovým festivalem. I jeho letošního, již XVI. ročníku, který pod záštitou hl. m. Prahy a za odborné spolupráce NIPOS ARTAMA pořádala festivalová a organizační kancelář or–fea s r. o. Praha, se zúčastnilo na 2200 zpěváků z 65 sborů zastupujících 16 zemí Evropy, Asie a Afriky.