ceskesbory.cz
Mužské sbory Antonína Dvořáka
V sobotu dne 20. září 1941, v Dvořákově jubilejním roce, proběhl v rámci oslav stého výročí narození velkého mistra koncert, na němž Pěvecké sdružení pražských učitelů poprvé souborně provedlo všechny Dvořákovy mužské sbory. V programu koncertu vyšla zároveň odborná studie předního dvořákovského badatele Otakara Šourka.