ceskesbory.cz
Duchovní hudba pravoslavné Rusi
Církevní hudba má v Rusku staletou tradici. Křesťanství přijali Rusové koncem 10. století z Byzance a proto ruská bohoslužba přijímá byzantskou liturgii. Přesto mají již nejstarší tradiční církevní zpěvy z 11. a 12. století překvapivě národní ráz.