ceskesbory.cz
Slavnostní koncert UČPS k Roku české hudby
V rámci festivalového cyklu sborových koncertů Musica Coniuncta Pragensis uspořádala Unie českých pěveckých sborů Slavnostní koncert k Roku české hudby, na němž vystoupily přední sbory její pražské oblasti.