ceskesbory.cz
Velkolepé provedení Lužanské mše v chrámu sv. Ignáce v Klatovech
Vyvrcholením letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Šumava-Bayerischer Wald bude slavnostní provedení Dvořákovy Mše D dur, zvané Lužanská, v podání stodvacetičlenného Festivalového sboru Muzea Šumavy a symfonického orchestru Musica academica pod vedením dirigenta Víta Aschenbrennera, jež se uskuteční v sobotu 22. května 2004 v 19:30 v klatovském chrámu sv. Ignáce.