ceskesbory.cz
19. IFAS s novou kategorií
Krásná východočeská metropole Pardubice otevřela ve dnech 27. 6.–3. 7. 2006 svou laskavou náruč nebývalému počtu účastníků již 19. Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS 2006. Sedmnáct pěveckých sborů z Estonska (1), Maďarska (1), Německa (1), Polska (2), Rakouska (1), Ruska (5), Austrálie (1), USA (1) a České republiky (4) se utkalo o poháry vítězů a zajímavé finanční ceny v pěti tradičních a jedné premiérové soutěžní kategorii.