ceskesbory.cz
Tibi laus – druhý pohled
V sobotu 20. května 2006 zavítali příznivci sborového zpěvu opětovně do Mostu. Společným důvodem byl VII. ročník festivalu pěveckých sborů Tibi Laus 2006. Za pochopení a podpory Magistrátu města Mostu převzala hlavní organizaci letošního ročníku ZUŠ F. L. Gassmanna. V jejích příjemných prostorách našlo celodenní zázemí všech devět účastníků přehlídkového festivalu duchovní hudby. Není náhodou, že mezi nimi bylo sedm souborů členů ústecké oblasti Unie českých pěveckých sborů. Ve čtrnáctileté historii festivalu se totiž většina sborů Podkrušnohoří stala jeho nedílnou součástí.