ceskesbory.cz
Gymnasia cantant v Roce české hudby
Již X., jubilejní ročník přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant (GC) 2004 byl v Roce české hudby dramaturgicky věnován výhradně českým autorům všech hudebních epoch a stylů.