ceskesbory.cz
Musica coniuncta Pragensis 2005
Festival neprofesionálního hudebního umění Musica Coniucta Pragensis probíhal od ledna do prosince 2005 na uzemí Prahy a Středočeského kraje. V rámci festivalu se uskutečnilo 12 koncertů a vystoupení, na nichž se publiku představilo 14 českých a dva zahraniční pěvecké sbory. Vystoupilo cca 500 účinkujících a koncerty festivalu navštívilo cca 2000 posluchačů. Na výtvarné podobě festivalových materiálů a doprovodných akcí se podílely ak. mal. Anna Kubů a Mgr. Jitka Huňková.