ceskesbory.cz
Foerstrovky v závěru roku
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení se už od časného podzimu soustředilo na přípravu každoročních předvánočních koncertů, tentokrát pokud možno ještě zodpovědněji a radostněji s vidinou jejich vrcholu v plánovaném televizním přenosu těsně před Vánocemi. Stěžejním dílem programu se stala A Ceremony of Carols od Benjamina Brittena, kterou střídavě doplnily Česká mše půlnoční a Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby a několik českých koled v úpravě různých autorů.