ceskesbory.cz
S hudbou a zpěvem se nestárne
Jaromír Bazel se narodil se na Štědrý den roku 1945 v obci Bystřička. Po absolvování vsetínské jedenáctiletky vystudoval Pedagogický institut ve Zlíně, obor matematika – hudební výchova. Své hudební vzdělání si rozšiřoval absolvováním sbormistrovských kurzů Unie českých pěveckých sborů vedených dr. Mrkosem i na dalších seminářích pro dirigenty v ČR i na mezinárodní úrovni.