ceskesbory.cz
Pokus o smír a ostrčilovské PS
Melantrich – Rozhlas – J. B. Foerster a Československá akademie věd a umění – O. Jeremiáš a „mystický realismus“ – Dr. V. Holzknecht – V. Talich a pražské Máje – K. B. Jirák – J. a M. Kühnovi – etika odporu Toto rozhodně není dějepis! Spíše úvaha o etice života, vycházející z minuloti a určená budoucnu.