ceskesbory.cz
Jarní víkendový seminář Klubu sbormistrů
Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny a otevřeny všem zájemcům z řad zkušených i začínajících sbormistrů dětských pěveckých sborů. Jarní víkendové setkání se tentokrát uskuteční v Praze ve spolupráci s chlapeckým sborem Pueri gaudentes a dětským pěveckým sborem RADOST-PRAHA.