ceskesbory.cz
In Praga carmina resonant
Již 19. ročníku Pražských dnů sborového zpěvu PRAGA CANTAT se ve dnech 29. 10.–1. 11. 2005 v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech zúčastnilo celkem 25 pěveckých sborů z 9 evropských zemí: Belgie (2), Francie (2), Itálie (7), Německa (5), Polska (1), Rakouska (1), Slovenska (1), Slovinska (2) a České republiky (5). Jednadvacet z nich se pokusilo získat vavříny v některé z pěti soutěžních kategorií, čtyři předvedly své umělecké kvality na nesoutěžní „festivalové“ přehlídce.