ceskesbory.cz
Studentské soubory v Praze a na Točníku
Na již tradičním festivalu studentského hudebního umění Musica iuvenalis, které ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů a dalšími subjekty pořádá pražské Gymnázium Jana Keplera, tentokrát vystoupila pouze česká studentská umělecká tělesa. To však rozhodně neznamená, že by koncerty tohoto festivalu nepředstavily zajímavé výkony na vysoké úrovni.