ceskesbory.cz
20 let Unie českých pěveckých sborů (7/7)
Zbývá snad ještě připomenout mnohé výjezdy těles UČPS na soutěže a festivaly do zahraničí, odkud přinášejí četná ocenění a uznání práce. I když pěvecké sbory nemají zdaleka takovou podporu jako jiné organizace, jak po stránce finanční, tak i vlastní péče, dosahují svými výkony někdy i vyšších výsledků než organizace podporované. Stojí je to mnoho času, vypětí psychického i fyzického, konečně i velké finanční náklady, avšak radost z dobře vykonané práce a uznání obecenstvem je jim odměnou.