ceskesbory.cz
20 let Unie českých pěveckých sborů (6/7)
Činnost Unie se neustále rozrůstá. V posledních letech je úzká spolupráce právě s Evropskou federací mladých sborů, UČPS jedná již několik let o možnosti vstupu do této mezinárodní nevládní organizace, která buduje „evropský dům“ na bázi sborového zpěvu.