ceskesbory.cz
K. H. Mácha česko-německy
Kolegiální organizace Klub českých spisovatelů už po mnoho let pořádá v květnu konferenci a autorská čtení na památku K. H. Máchy. Setkání se konají v Litoměřicích, jsou spojena s výtvarnými výstavami a výstupem na Radobýl.