ceskesbory.cz
Úspěšná reprezentace českého sborového umění na oslavách 50. výročí vzniku AGEC
Ve dnech 27.–29. května 2005 si připomněla nejstarší evropská sborová organizace – Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände (AGEC), jejímž členem je od roku 1994 i Unie českých pěveckých sborů, 50. výročí svého vzniku. Místem této velkolepé oslavy se stalo podobně jako před padesáti lety centrum Alsaska, sídlo Evropského parlamentu a dalších významných evropských institucí, nádherné město na břehu Rýna Štrasburk.