ceskesbory.cz
Vlachovo Březí – MSFHR 2004
Své ohlédnutí zahájím výrokem, který je jako parafráze, ale ve své podstatě vyjadřuje totéž: A přece se konal! Čtenář jistě pochopí, že je míněn festival sborového umění, jemuž se letos do cesty postavila řada objektivních i subjektivních překážek, ale ty byly úspěšně překonány a již 5. ročník tohoto mezinárodního setkání probíhal sice o měsíc později, ale v plné své kráse.