ceskesbory.cz
Ať se vám daří, přátelé!
Se souhlasem autora publikujeme příspěvek bývalého předsedy libereckého oblastního výboru a dlouholetého zasloužilého pracovníka Unie českých pěveckých sborů, pana Ing. Vladimíra Černého, přednesený na řádné schůzi oblastního výboru v Liberci.