ceskesbory.cz
Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica
ŽPS Iuventus paedagogica působí již 37 let v oblasti sborové tvorby. Vždy patřil a dosud patří mezi nejlepší sborová tělesa v ČR i v zahraničí. Svědčí o tom mnohá ocenění, která získal na různých domácích i zahraničních festivalech. Důkazem je i návštěvnost koncertů, které sbor pořádá.