ceskesbory.cz
Za druhým ročníkem festivalu Musica Coniuncta Pragensis
Druhý ročník festivalu neprofesionální hudby Musica Coniucta Pragensis II probíhal od ledna do prosince 2004 na uzemí Prahy a Středočeského kraje. Koncerty se konaly v různých prostředích, koncertních sálech, kostelech, ve školách i v plenéru. V souladu s dramaturgickým záměrem pořadatelů na nich zněla hudba našich skladatelů všech slohových období i ukázky z děl jejich evropských současníků, od gregoriánského chorálu přes klasická díla naší vokální hudební literatury až po kompozice našich současných skladatelů. Z řady produkcí bych rád zmínil alespoň několik nejvýznamnějších koncertů.