ceskesbory.cz
Benefiční koncert na podporu obětí přírodní katastrofy v Asii
Myšlenka podpořit nějakým způsobem oběti přírodní katastrofy v Asii vznikla spontánně mezi pražskými sbory hned na počátku ledna tohoto roku. Zprvu se přemýšlelo o zvláštní finanční sbírce mezi členy sborů, záhy se však ukázalo, že aktivity tohoto druhu jsou již velmi dobře organizovány např. Červeným křížem, Českou katolickou charitou i různými nadacemi. Proto se zpěváci rozhodli, že podpoří způsobem sobě nejvlastnějším a to uspořádáním benefičního koncertu. Pro tento záměr se jim podařilo získat vedení Unie českých pěveckých sborů a Římsko-katolickou farnost u svaté Ludmily v Praze 2. Záštitu nad koncertem převzal starosta Městské části Praha 2 Mgr. Michal Basch.