ceskesbory.cz
Na Novoročním koncertě se předávaly ceny PRO MERITIS
Jablonec nad Nisou má dva nové drži tele Ceny města Pro meritis. Stali se jimi atlet Ivan Ullsperger in memoriam a sbormistr dětského pěveckého souboru Iuventus, gaude! Tomáš Pospíšil.