ceskesbory.cz
Zdena Součková - první dáma českých chlapeckých sborů
Zdena Součková prokazuje celým svým životem nejen veliký talent pro pedagogicky účinné předávání hudebních dovedností, ale zejména pro citlivou výchovnou práci s mládeží.