ceskesbory.cz
Splněná přání jubilující sbormistryně Clavis cordium
Ženský pěvecký sbor Clavis cordium již řadu let dělá čest svému jménu a otevírá srdce svých posluchačů nejen v Mostě, ale i v dalších městech doma i v zahraničí. Název pochází z latiny a znamená doslova K srdcím klíč. Tímto pomyslným klíčem vládne sbormistryně EVA ŠIMKOVÁ.